หน้าแรก  
มุสลิมไทยสู่ AEC

 ปอเนาะบ้านตาล เส้นทางมุสลิมไทย สู่ประชาคมอาเซียน เส้นทางมุสลิมสู่อาเซียน

ภาพบรรยากาศ“72 ปี ปอเนาะบ้านตาล เส้นทางมุสลิมไทยสู่ประชาคมอาเซียน”
   
   เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 น.  ได้มีการจัดงาน "72 ปี ปอเนาะบ้านตาล เส้นทางมุสลิมไทยสู่ประชาคมอาเซียน" มีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน โดยกอรีระดับนานาชาติ รศ.ดร.ปกรณ์  ปรียากร ประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อท่านจุฬาราชมนตรี จุฬาราชมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ   ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ ประธานอำนวยการ กล่าวต้อนรับ เวลา 10.00 น. มีการเสวนาเรื่อง “สุขภาวะสู่อุมมะฮ์ (ประชาชาติ) ที่เข้มแข็ง” โดย นพ.ประเวศ วะสี วิทยากรหลัก, รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์, Dr. Jemilah binti Mahmood (Malaysia), รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน, นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ, นพ.กษิดิษ ศรีสง่า

              หลังจากนั้นเวลา 15.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน “72 ปี ปอเนาะบ้านตาล เส้นทางมุสลิมไทยสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

   ~บรรยากาศงาน“72 ปี ปอเนาะบ้านตาล เส้นทางมุสลิมไทยสู่ประชาคมอาเซียน”~

   

   

   

   

   

   
   
   http://www.cicot.or.th/