หน้าแรก  
มุสลิมไทยสู่ AEC

 การเตรียมตัวรับอาเซียน เปิดตัวแล้ว สถานีโทรทัศน์-วิทยุ ภาษามลายู การเตรียมพร้อมรับอาเซียน

เปิดตัวแล้ว! สถานีโทรทัศน์-วิทยุ ภาษามลายู รับอาเซียน

เปิดตัวแล้ว! สถานีโทรทัศน์-วิทยุ ภาษามลายู รับอาเซียนเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
 
          เปิดตัวสถานีโทรทัศน์-วิทยุ ภาษามลายู ตลอด 24 ชั่วโมง ทางคลื่น FM 88.75 MHz อย่างเป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายรับมือการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
          เมื่อวานนี้ (3 มกราคม) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชำฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา มีงานเปิดตัววิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงภาษามลายู ทางคลื่นความถี่ FM 88.75 MHz ตลอด 24 ชั่วโมง มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคมเป็นผู้ก่อตั้ง โดยนายอาซิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว
 
          สำหรับจุดประสงค์ของการเปิดสถานีโทรทัศน์และวิทยุภาษามลายู เพราะต้องการให้ประชาชนมีส่วนในการกำหนดรูปแบบเนื้อหา การบริหารทางรายการ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน นำสันติสุขกลับคืนมายังภาคใต้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษามลายูอีกด้วย เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการศึกษา ศาสนา สังคมและเศรษฐกิจต่อไป รับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558
 
          นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ก้าวสู้สันติภาพชายแดนใต้ มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และหัวข้อ ภาษามลายูสู่ประชาคมอาเซียน มีนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ร่วมเสวนา
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก