หน้าแรก  
Multimedia

 กำเนิดประชาคมอาเซียน ประชาคม อาเซียน asean community การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

กำเนิดประชาคมอาเซียน ASEAN Community

กำเนิดประชาคมอาเซียน ASEAN Community

กำเนิดประชาคมอาเซียน ASEAN Community ( Birth of ASEAN community) ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลอาเซียน โครงการ NOE Plaza(Network of Education) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
       Link   http://aec.kapook.com