หน้าแรก  
คลังความรู้อาเซียน

 ชุดประจําชาติอาเซียนชายหญิง ชุดประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ การแต่งชุดประจําชาติอาเซียน รูปการแต่งกายอาเซียน

ปี 2558 กลุ่มประเทศอาเซียนรวมเป็น 1

ในปี 2558 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ตกลงกันจะก้าวสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

          เป้าหมายคือ "การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตเดียวร่วมกัน จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานระหว่างประเทศในอาเซียนอย่างเสรี" ซึ่งหมายความว่า อาเซียน 10 ประเทศจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ฉะนั้นการค้าขายสินค้าและบริการแต่ละประเทศสมาชิกจะขยายกว้างขึ้น 
         
          ส่วนที่อยากจะพูดถึงคือ 
"การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี" ภายในปีนี้จะมีการลงนามตกลงร่วมกัน 4 ฉบับที่จะตกลงร่วมกันที่จะเคลื่อนย้ายบุคลากรทักษะด้านวิศวกรรม สถาปนิก พยาบาล และการสำรวจ ก่อนจะขยายกว้างไปถึงแพทย์ ทันตแพทย์ รวมถึงนักบัญชี นักกฎหมาย และอื่น ๆ ไปถึงปี 2558 
         
          เห็นคำว่า "นักบัญชี" ไหม 
นั่นหมายความว่า เมื่อท่านไปสมัครงาน หรือกำลังทำงานอยู่ ท่านจะมีคู่แข่งเป็นนักบัญชีจาก พม่า มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดฯ เวียดนาม เขมร เข้าร่วมสมัครงาน แย่งชิงตำแหน่งงาน 
ในทางกลับกัน หากท่านเก่งกาจภาษาอังกฤษ ท่านสามารถไปสมัครงานที่ พม่า มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดฯ เวียดนาม เขมร ดูไบ .. ได้เช่นกัน 

          เป็นที่คาดว่า เมื่อมีการเปิดเสรีแรงงานเต็มที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะ อาทิ สถาปนิกและวิศวกรในอาเซียน ไปที่สิงคโปร์และมาเลเซียมากขึ้น แต่เมื่อกรอบการขยายบวกเป็นอาเซียนบวก 3 อาเซียนบวก 6 บุคลากรในภาคต่าง ๆ เช่น ภาคการเงิน ธนาคาร และไอที คาดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาเมืองไทยมากขึ้น และแย่งงานคนไทยมากขึ้นและ ค่าจ้างอาจถูกลง 

           
โดยสรุปจากที่กล่าวมา ทั้งหมดเห็นได้ว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเป็น "จุดเปลี่ยน" ครั้งสำคัญของไทย โดยเฉพาะด้านการค้าคงเป็นการค้าในภูมิภาคมากขึ้น แทนที่ตลาดหลักเดิม ซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญอยู่ จุดยืนของไทยก็ควรรุกสินค้าที่เราได้เปรียบและขยายตลาดไปตามข้อตกลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก 3 บวก 6 และบวกอียูก็ตาม 

          ด้านแรงงานจะมีการแข่งขันมากขึ้น เพราะว่านายจ้างมีทางเลือกจ้างงานในประชากรอาเซียนที่มีค่าแรงถูกกว่า เชิงของแรงงานทักษะทั้งหลายต้องเพิ่มความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง หรือสาม หรือปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการทำงานที่เป็นสากลมากขึ้น

ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ นั่นคือ

  • รัฐบรูไนดารุสซาลาม
  • ราชอาณาจักรกัมพูชา
  • สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • สหพันธรัฐมาเลเซีย
  • สหภาพพม่า
  • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  • สาธารณรัฐสิงคโปร์
  • ราชอาณาจักรไทย
  • สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ซึ่งชื่อเต็มๆของประเทศเหล่านี้บ่งบอกถึงระบอบการปกครองของประเทศนั้นๆครับ ไม่ได้เอามาตั้งกันเท่ๆ

เอาหล่ะ เข้าเรื่องดีกว่า ผมก็ไปเจอรูปเหล่านี้มาจาก Deviantart ครับ เป็นดอกไม้และชุดประจำชาติของประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนครับ

และยังมีชื่อเป็นภาษาท้องถิ่นเขียนกำกับไว้ด้วย

 

Credits : tayzar44 from Deviantart

เริ่มที่บรูไนก่อน ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีน้ำมันแห่งเอเชีย การแต่งตัวค่อนข้างผสมกันระหว่างมาเลย์กับจีน 

ชื่อภาษาท้องถิ่น - เนการาบรูไนดารุสซาลาม

ดอกซิมปอร์ อาจจะไม่เคยได้ยินกัน เพราะเป็นดอกไม้ในท้องถื่นครับ

 

กัมพูชา หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า "เขมร" ประเทศเพื่อนบ้านของไทย เนื่องจากไม่ได้ใส่ชื่อภาษาท้องถิ่นไว้ งั้นขอพิมพ์เพิ่มเอง

Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea - เปรียะ เรียเจียนาจักร กัมปุเจีย

ดอกลำดวน อาจจะเคยได้ยินชื่อกันนะครับ

 

อินโดนีเซีย ชาวอินโดนีเซียส่วนมากเป็นชาวเกาะครับ

เป็นประเทศที่มีเกาะมากถึง 30,000 กว่าเกาะ ซึ่งทุกวันนี้ยังค้นพบได้เรื่อยๆ

ชื่อภาษาท้องถิ่น - เนการา เคซาตวน เรปูบลิก อินโดเนเซีย 

ดอกกล้วยไม้ราตรี

 

ลาว เพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเราที่สุด

ภาษา วัฒนธรรม และชุดประจำชาติค่อนข้างคล้ายภาคอีสานของไทยครับ 

ชื่อภาษาท้องถิ่น - สาทาละนะลัต ปะซาทิปะไต ปะซาซนลาว

ดอกจำปาลาว หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าดอกลีลาวดี หรือชื่อเก่า ลั่นทม คงรู้จักกันดีครับ 

 

มาเลเซีย ทางใต้ของเรา เนื่องจากเป็นประเทศมุสลิม ชุดประจำชาติก็จะคล้ายๆชุดมุสลิมครับ

ชื่อภาษาท้องถิ่น - เปร์เซกูตาน มาเลเซีย

ดอกชบา ตอนนี้เหลือต้นเดียวที่บ้านครับ ไม่ได้เห็นดอกนานมากแล้ว

 

พม่า เพื่อนบ้านทีน่ารัก(?) ของเราอีกประเทศ 

ชุดคล้ายๆทางภาคเหนือของไทย มีวัฒนธรรมและชุดประจำชาติค่อนข้างคล้ายกันครับ (ล้านนา) 

ชื่อภาษาท้องถิ่น - ปี่เด่าง์ซุ มยะหม่า ไหน่หงั่นด่อ

ดอกประดู่ หลายๆคนอาจรู้จักนะครับ

 

ฟิลิปปินส์ เกาะทางตะวันออกของอาเซียน แต่วัฒนธรรมและศาสนาค่อนข้างต่างกับในเอเชีย จนเคยมีนักเดินเรือชาวอังกฤษตั้งคำขวัญว่า

"ประเทศฟิลิปินส์เป็นส่วนนึงของละตินอเมริกาที่โดนคลื่นพัดมาทางเอเชีย"

ชื่อภาษาท้องถิ่น - เรปูบลิกา นัง ปิลิปินัส

ดอกไม้ประจำชาติคือดอกพุดแก้วครับ

 

สิงคโปร์ ดูเป็นชุดจีนมาก

เพราะประชากรส่วนมากของสิงคโปร์เป็นชาวจีน ส่วนที่เหลือก็มีชาวชวา มาเลย์ อินเดีย และอื่นๆครับ 

ชื่อภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ -รีพับลิก ออฟ สิงคโปร์
ภาษาจีน - ซินเจียโพ ก่งเหอกั๋ว

ดอกกล้วยไม้ตระกูลแวนด้า

 

ชุดประจำชาติไทยก็เป็นที่คุ้นตากันกับชาวไทยแลนด์แดนแฮปปี้ของเรา เพราะงั้นคงเดากันไม่ยากนะครับ แต่ก่อนจะเลื่อนลงไปดูรูป ให้คุณผู้อ่านลองเดาดูก่อนดอกไม้ประจำชาติไทยเราคือดอกอะไร ? จะตรงกับที่คิดมั๊ย ถ้าพร้อมแล้ว ก็เลื่อนลงไปดูได้เลยครับ 

ชื่อภาษาท้องถิ่น - ราชอาณาจักรไทย

ดอกราชพฤกษ์ หรือเรียกง่ายๆว่าดอกคูณ เดากันถูกมั๊ยครับ

 

และส่งท้ายด้วยเวียดนาม เนื่องจากมีพรมแดนติดประเทศจีนและรับวัฒนาธรรมจากจีนแผ่นดินใหญ่มามาก ดังนั้นชุดประจำชาติเวียดนามจะมีเอกลักษณ์คล้ายจีนมากครับ 

ชื่อภาษาท้องถิ่น - ก่ง หั่ว สา โห่ย จู่ เหงียน เหวียต นาม

ดอกไม้ประจำเวียดนามคือ ดอกบัว นี่เอง

ก็ขอใหเอ็นทรีนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยที่นำมาบอกต่อๆกันนะครับ สำหรับใครๆที่ชอบการปลูกต้นไม้ ก็ขอให้ใส่ใจดูแลมันอย่างเต็มที่ ซักวันนึงมันก็จะต้องออกดอกสวยๆมาให้เราเห็นแน่นอนครับ

เอกลักษณ์ของแต่ละชาติ......
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : อาเซียน
อาเซียน
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : ลาว
ลาว
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : ตราแผ่นดินลาว
ตราแผ่นดินลาว
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : แผนที่ลาว
แผนที่ลาว
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : ชุดประจำชาติ
ชุดประจำชาติ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : กัมพูชา
กัมพูชา
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : ตราแผ่นดิน
ตราแผ่นดิน
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : แผนที่กัมพูชา
แผนที่กัมพูชา
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : นครวัต
นครวัต
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : ชุดประจำชาติกัมพูชา
ชุดประจำชาติกัมพูชา
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : ธงชาติใหม่พม่า
ธงชาติใหม่พม่า
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : ตราแผ่นดินพม่า
ตราแผ่นดินพม่า
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : แผนที่พม่า
แผนที่พม่า
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : ชุดประจำชาติพม่า
ชุดประจำชาติพม่า
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : เวียดนาม
เวียดนาม
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : ตราแผ่นดินเวียดนาม
ตราแผ่นดินเวียดนาม
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : แผนที่
แผนที่
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : ทะเลตอนใต้เวียดนาม
ทะเลตอนใต้เวียดนาม
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : มาเลเซีย
มาเลเซีย
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : อินโดเนีเซีย
อินโดเนีเซีย
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : บาหลี
บาหลี
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : กรุงจากาตา้
กรุงจากาตา้
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : สิงคโปร์
สิงคโปร์
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : สิงคโปร์ซิตี้
สิงคโปร์ซิตี้
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : นาขั้นบันได
นาขั้นบันได
ประเทศในกลุ่มอาเซียน : ตราแผ่นดิน
ตราแผ่นดิน
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :
ประเทศในกลุ่มอาเซียน :